Защита на личните данни


 Данни за собственика на уебсайта:

 

ИМЕ НА ФИРМАТА BALKANICA DISTRAL SL
ДАНЪЧЕН № (NIF) B97847495
ПОЩЕНСКИ АДРЕС C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА lopd@balkanica.es
ТЕЛЕФОН 96 313 4374
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Том 8625, Дело 182, Страница V-119916, Запис 1ª
ОСНОВНА ЦЕЛ Продажба на хранителни продукти

 

 Защита на данни

В съответствие с действащите и приложими разпоредби за защита на личните данни, ние ви информираме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка, собственост на BALKANICA DISTRAL SL с ДАНЪЧЕН № (NIF) B97847495 и седалище на адрес C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA), и че съответните цели, периоди на съхранение и легитимиращи бази са изброени по-долу. За тези обработки, които го изискват, също се отчита възможното разработване на профили и автоматизирани решения, както и възможните трансфери и международни трансфери, които BALKANICA DISTRAL SL планира да извърши:

 

ПРОВЕДЕНИ ОБРАБОТКИ
Управление на уебсайт Цел: Обработка и управление на данните, необходими за функционирането на уебсайта
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Не са предвидени
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Уеб формуляр Цел: Отговор на вашите запитвания и/или искания
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие.
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Управление на съответствието с нормативните изисквания Цел: Управление и обработка на задълженията, произтичащи от спазването на разпоредбите, на които се подчинява субектът
Период на съхранение: съхраняване на копията на документите до предписване на действията за търсене на евентуална отговорност
Легитимно основание: Спазване на закона
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: вашите данни ще бъдат съобщени, ако е необходимо, на агенции и/или публична администрация с компетентност по въпроса, за да се спазят задълженията, установени в приложимите разпоредби. Освен това се съобщава, че легитимиращата основа на наема е спазването на задълженията, установени в приложимите разпоредби
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Бюлетини Цел: Събиране, регистрация и обработка на данни за маркетингови цели за изпращане на съответния бюлетин, за който сте се абонирали
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Търговски дейности Цел: Събиране, регистрация и обработка на данни за целите на рекламата и търговското търсене на нашите продукти и/или услуги
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Регистрация на потребител Цел: Събиране, регистрация и обработка на данни, за да може да се регистрирате като потребител
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Не са предвидени
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Управление на покупката Цел: Събиране, регистрация и обработка на данни с цел управление на вашата покупка, както и за правилното развитие, прилагане и изпълнение на договора между двете страни
Период на съхранение: през периода, необходим за управление на закупените продукти или услуги, включително възможни връщания, оплаквания или рекламации, свързани с покупката на конкретния продукт или услуга
Легитимно основание: Изпълнението на договора
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: вашите данни могат да бъдат съобщени, ако е необходимо, на компании, които субсидират конкурси, награди и/или промоции
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Стопанско и административно управление Цел: Административно управление, таксуване, счетоводство и правни задължения
Период на съхранение: 5 години в съответствие с данъчния закон и 10 години за данъчна документация в съответствие с L.O.7/2012
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: вашите данни ще бъдат съобщени, ако е необходимо, на данъчната агенция, банки, спестовни каси и организации и/или публична администрация с компетентност по въпроса, за да се спазят данъчните и фискалните задължения, установени в приложимите разпоредби. Освен това се съобщава, че легитимиращата основа на наема е спазването на задълженията, установени в приложимите разпоредби
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени

 

 Права на заинтересованите лица

BALKANICA DISTRAL SL уведомява Потребителите, че могат да упражнят правото си на достъп, поправка, ограничаване, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработването на техните лични данни пред Отговорника за обработването, както и на оттегляне на даденото съгласие.

За да упражните някое от правата, описани по-горе, трябва да се спазят следните изисквания:

Накрая Ви информираме, че имате право да подадете иск до Испанската агенция за защита на данните, в случай че знаете или смятате, че даден факт може да доведе до нарушение на приложимите разпоредби за защита на данните.

BALKANICA DISTRAL SL се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, съобразно нивото на рисковете, които съпътстват извършваните от тях обработки и посочени в раздела за правилата и условията за ползване, за да гарантира тяхната цялост, поверителност и наличност.